تن فروشی و قربانیان تن فروشی اگر چه موضوعی جهانی هستند و قربانیان قربانی سیستم طبقاتی و‌ همچنین جامعه مردسالار، اما‌ به علت شرایط جامعه ایران و بودن رژیمی ضد زن و غیر انسانی، خود جمهوری فاشيست اسلامی عمدا  کاری کرده تن فروشی در جامعه ایران نهادینه بشه و رواج بیشتری پیدا کند، 

حتی تن فروشان را سازماندهی میکند و بعضاً به عنوان پرستوهای خودش یا خانه های صیغه یا‌ از طریق باندهای مافیایی خودش به کارهای غیرانسانی وادارشان میکند، از جهتی دختران و زنان بی پناه و خیابانی را‌ به سوی هرچه بیشتر قربانی بودن سوق داده بخصوص با بالا رفتن نرخ بیکاری، اعتیاد، فقر مالی و فقر فرهنگی در جامعه و‌ شرایط خفقان و نبود ازادیهای فردی بخصوص در بین جوانان در جامعه باعث افزایش فحشا شده و بازار عرضه و تقاضای تن‌فروشی هر روز رشد صعودی دارد، 

و همین امر باعث شده است که زنان به دلایل گوناگونی دست به تن‌فروشی بزنند و اين نظام خود 

مجبور به تن فروشی میکند، 

فحشا جز لاینفک این نظام است، چرا که صیغه خود نوعی فحشای اسلامی هست، که بزرگترین دلالان تن فروشی در آستان قدس رضوی هستند،  و اینجاست که هیچ سازمانی زیر بار کار فرهنگی برای سلامت جسمی و روانی و اقتصادی و بخصوص برای حل معضل زنان خیابانی نرفته یا اگر هم کسی‌ بخواهد کاری بکند این سیستم مافیایی به زندان و شکنجه میبنددش.

هرچند گفتیم مسئله تن فروشی در جهان ما ریشه در مناسبات طبقاتی دارد و داریم راجع به مسئله ي داغ بازار سود و منفعت سرمايه داري صحبت ميكنيم و دنیای سرمایه داری ‏و پیروانشان ارزش های انسانی، اخلاقی، و بشری  را قربانی ثروت میکنند و متاسفانه زنان فقیر و ما آگاه که دنبال شرایط مساعد یک شبه هستند را قربانی سوداگری مشتی انسان پول پرست میکند که از همه گونه ابزار غیراخلاقی و غیرانسانی استفاده میکند، از اينرو كه تن زنان خیابانی متقاضی دارد، و شرایط جامعه ایران نیز به خاطر خفقان شدید و نبود سکس آزاد در جامعه، 

نبود امکانات آگاهی رسانی بر‌ تاکید بر برابری جنسیتی در جامعه مذهب زده و مردسالار ایران، و فقر شدید فرهنگی که زن را فقط وسیله برای ارضای نیازهای جنسی مردان می بینند، و از زاویه ای دیگر فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه، وجود سوشيال میدیا و مدرنیته تناقض وحشتناکی را در جامعه ایران به وجود آورد که زنان را اسیب‌ پذیرتر از قبل کرده، 

به طوری‌که حتی نرخ سنی زنان تن فروش به سن زیر بلوغ رسیده، اینجاست که سازمانهای زنان و مدافع ‌زیست بهتر برای زنان خیابانی بخصوص باید حداقل برای سلامت روان و جسمی این انسانها کاری بکنند، و ما در کنار هم باید بدانیم که مسئول‌ این همه قربانی گرفتن سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی است و نظام اقتصادی‌ فلجش، باید کاری کرد حداقل و حتی المقدور جمهوری اسلامی را در برابر شرایطی که برای زنان درست کرده به عقب راند و این انسانها را به زیستی بهتر برگرداند.

آيدا آريامنش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.