اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
Thursday, 21 January , 2021 | Uncategorised, مقالات
خشونت علیه کودکان و زنان در دین اسلام که امروز شاهد هستیم توسط پیامبر اسلام محمد پایه گذاری شده است. امروز شما میدانید شخصی که زیر 18 سال باشد از لحاظ علمی کودک و زیرسن گفته میشود و نباید ازدواج صورت ...
تناقضات قرآن: قسمت دوم
Thursday, 21 January , 2021 | Uncategorised
1 - ایات متشابه در قران: و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست. (قرآن . سوره یوسف . ایه 104) من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي ...
زنبارگی محمد
Thursday, 21 January , 2021 | Uncategorised
اسلام گرایان همیشه تلاش کرده اند که از پیامبر اسلام و امامان چهره هایی انسانی، روحانی، پر از تقوی و پرهیزکاری وسمبل و نمونه فرا بشری بسازند و در مغز مردم ساده دل و ناآگاه فرو کنند. آنچنان که یک ...
ادیان
Thursday, 21 January , 2021 | Uncategorised
عده ای از انسان های زیرک و باهوش از تمایل انسان به وجود یک خالق و یک موجود قدرتمند در جهان هستی، بیشترین سوءاستفاده را کردند. این انسان های زیرک ، خودشان را فرستاده و برگزیده ی خدا دانستند و نام ...
نشریه سازمان اکس مسلم
Thursday, 21 January , 2021 | Uncategorised
     ضد دین    نشریه سازمان اکس مسلم    کمپین ما از مذهب روی برگرداندیم www.exmuslim.net www.ex-muslime.de www.ex-muslim.org.uk/index.html             سردبیر: سعید اصلی saidasli@yahoo.de   10 9 8 7 6 5 4 3 ...
 
 

© 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.